provalab
LABID és una oferta formativa comprimida pensada per als professionals de l’artesania. Píndoles de curta durada i temàtica diversa que donen una formació pràctica que es pot aplicar des del minut 1 a l’activitat professional. Una iniciativa de la FAAOC i Artesania de Catalunya-CCAM.

TALLER PRÀCTIC

ARTESANIA. CLAUS PER A L’ÈXIT DE VENDES
Taller pràctic de coaching pensat i adreçat a professionals de l’artesania. L’objectiu és, a partir d’exercicis pràctics, desenvolupar noves habilitats que es puguin aplicar en el camp professional.
A càrrec d’Anna Flores, tècnica especialista en eines de Coaching i PNL

DATA: DIMECRES 6 DE JUNY DE 2018. 
HORARI: DE 16 H A 20 H. 
LLOC: ARTESANIA DE CATALUNYA (c. Banys Nous, 11. Barcelona)
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA. PLACES LIMITADES.

LA RODA DE L’ARTESÀ D’ÈXIT

Qui sóc i qui vull ser? Aquest segon LAB-ID vol ajudar als participants a què puguin conèixer i desenvolupar la roda de l’artesà d’èxit. Identificant les tasques/habilitats necessàries per aconseguir-ho, s’avaluarà quin és el nivell d’assoliment i detectant quines són les àrees de millora. Amb el guiatge d’Anna Flores, els participants podran fixar d’una manera pràctica i realista com arribar a aconseguir aquests objectius i sortir del que s’anomena la “zona de confort”. L’èxit de l’artesà per saber connectar amb el client depèn en gran part de l’actitud.

PONENT

anna flores
Fundadora de l’Institut de Coaching i PNL Anna Flores, la ponent té una gran experiència amb més de 20 anys dirigint equips en empreses i més de 10 anys d’experiència en coaching amb PNL en processos individuals i/o organitzacionals. Les seves grans àrees d’interès són les relacionades amb el comportament humà i la comunicació, sigui en l’àmbit personal o professional. Imparteix tallers i/o classes magistrals a la Universitat Oberta de Catalunya, l’Escola Universitària del Comerç i Eada Business School (ampliar informació de la ponent)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

LAB-ID és una iniciativa de

FAAOCic_ccam_01

 

* D’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades, Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides i quedaran incorporades mitjançant el tractament de dades del qual és responsable la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya amb la finalitat de la comunicació d’informació relativa a l’actuació del Consorci, en els àmbits del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, com també l’organització d’actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi. La conservació de les dades tindrà caràcter indefinit. Aquestes dades també s’incorporaran al fitxer de dades de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC) per fer arribar informació de l’organització d’actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi.

Així mateix, l’informem del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, adreça electrònica: ccam@gencat.cat. Per modificar les dades d’accés, rectificació, supressió i limitació del tractament de les dades facilitades a la FAAOC es pot fer mitjançant un escrit dirigit: Federació d’Associació d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC), Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 13, bústia 41. Poble Espanyol. 08038. Barcelona. adreça electrònica: faaoc@faaoc.cat.